Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Varixy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Porovnání soběstačnosti u pacientů po operaci varixů dolních končetin za použití metody klasické a radiofrekvenční ablace
 (Eva Bouší)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/mlbbp/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Rozdíly v pooperační soběstačnosti u pacientů po operaci křečových žil
 (Marie STRNADOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0xhos6// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Rozdíly v pooperační soběstačnosti u pacientů po operaci křečových žil
 (Marie STRNADOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0xhos6// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Koordinace segmentů dolní končetiny při chůzi po operaci předního křížového vazu
 (Michal BENDA)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//2e7vdb// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport - Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh) | Theses on a related topic

Koordinační variabilita segmentů dolní končetiny při chůzi u osob po operaci předního křížového vazu
 (Jan SCHREIER)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//kfzq7g// | Matematika / Učitelství Matematiky - Tělesné výchovy a sportu pro střední školy | Theses on a related topic

Vliv terapie s využitím Redcord stimula na funkční stav dolní končetiny a rozsah pohybu u pacientů po artroskopické operaci kolenního kloubu
 (Radoslav PALA)

2020, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//egao67// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)