Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

J. V. Stalin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Study of the mechanism of photochemical reactions using time-resolved spectroscopic methods
 (Lucie Ludvíková)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rorrd/ | Chemie (čtyřleté) / Organická chemie | Theses on a related topic

Informovanost žáků druhého stupně základních škol v oblasti ochrany obyvatelstva v Jihočeském kraji
 (Denisa SUKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gn4sbe// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Porovnání smutečních akcí po smrti J. V. Stalina a Klementa Gottwalda na příkladu Brna
 (Dominik Pidima)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mnka4/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Porovnání smutečních akcí po smrti J. V. Stalina a Klementa Gottwalda na příkladu Brna
 (Dominik Pidima)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mnka4/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Stalinův kult osobnosti v Československu na příkladu oslav 70. narozenin J. V. Stalina v roce 1949
 (Dušan Slačka)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y4sbj/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Porovnání smutečních akcí po smrti J. V. Stalina a Klementa Gottwalda na příkladu Brna
 (Dominik Pidima)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mnka4/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

XX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu, události v Maďarsku a Polsku v roce 1956 a jejich ohlas na Liberecku
 (Michaela Valnohová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//7m597o// | Historická studia / Kulturněhistorická a muzeologická studia | Theses on a related topic

Autorsky Animovaný film Little Death
 (Vera RASPOPOVA)

2020, Bakalářská práce, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1v7rik// | Výtvarná umění / Multimediální design, specializace Animovaná a interaktivní tvorba | Theses on a related topic

Smrt a umírání z pohledu studentů psychologie a medicíny
 (Nicole Zadražilová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wwcdz/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Smrt ve finských příslovích
 (Lucie Demelová)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dmxx9/ | Filologie / Baltistika | Theses on a related topic