Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Osoby, se, sníženou, mobilitou

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Vyrovnávání se ztrátou zaměstnání u osob se sníženou pohyblivostí
 (Karolina Huzanová)

2017, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//rykz5c// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Péče o osoby se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí
 (Tomáš SNÁŠEL)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//viuezh// | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

Návrh vycházkové trasy pro osoby se sníženou mobilitou na území ŠLP ML Křtiny
 (Klára Bartošová)

2019, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//42nnqq// | Krajinářství / | Theses on a related topic

Využití Bluetooth technologie pro ovládání zvedacího zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí
 (Martin Řezníček)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bo0fzw// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Bytový dům pro osoby se sníženou schopností pohybu s rehabilitačním centrem – návrh vnitřního vodovodu s využitím šedé vody
 (Veronika Bačáková)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129318 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Theses on a related topic

Značení únikových cest ve školách pro potřeby evakuace osob se sníženou schopností pohybu a orientace
 (Antonín MERGL)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ba88bh// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Návrh zpřístupnění a doprovodného mobiliáře pro osoby se sníženou mobilitou na lokalitě Ke Školkám (ŠLP ML Křtiny)
 (Zuzana Daníčková)

2018, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yicc6i// | Krajinné inženýrství / | Theses on a related topic

Přístupnost hotelů lidem se sníženou mobilitou v Praze, Bratislavě a Vídni v porovnání s městem Brnem
 (Markéta Odvářková)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vcymx/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Přístupnost hotelů lidem se sníženou mobilitou ve městě Brně
 (Markéta Odvářková)

2014, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tg22s/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Theses on a related topic

Bezbariérový cestovní ruch ve zvoleném mikroregionu
 (Klára KOUBKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cztzra// | Ekonomika a management / Management obchodních činností | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)