Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

syndrom vyhoření

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Supervize / intervize jako prevence syndromu vyhoření ve Sdružení linka bezpečí
 (Michaela Neumannová)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kvyxc/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Prevence syndromu vyhoření u poradců rané péče
 (Miluše VÁGNEROVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//asj4nq// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Rozvoj supervize ve střediscích rané péče v Jihočeském kraji
 (Michaela HRUBÁ)

2015, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//klky5l// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Prevence syndromu vyhoření u poradců rané péče
 (Miluše VÁGNEROVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//asj4nq// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Problematika závislosti na návykových látkách, jejich užívání a prevence u studentů středních škol ve Valašském Meziříčí pohledem metodiků prevence.
 (Alena Smetanová)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/wzuec/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Kyberšikana a její prevence – přehledová studie aktuálních výzkumů z oblasti prevence kyberšikany
 (Jiří Pokorný)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c5x1x/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Realizace zdravotní prevence a prevence rizikových forem chování v prostředí ZŠ
 (Renata Binderová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/diwh4/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Realizace prevence rizikového chování ve školním prostředí z pohledu školních metodiků prevence.
 (Veronika KŘENEK TOŠOVSKÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bcxnj1// | Vychovatelství / Řízení volnočasových aktivit | Theses on a related topic

Prevence rizikového chování na základní škole z pohledu školního metodika prevence
 (Barbora ZABLOUDILOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6shber// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Theses on a related topic

Zkušenosti školních metodiků prevence s realizací prevence drogové závislosti na 2. stupni základní školy
 (Petra KOČKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//x44zwb// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)