Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Omnichannel

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Dopad monetárnej politiky Českej národnej banky na automobilový priemysel
 (Frederik Maslo)

2018, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yq5u1x// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Dopady zavedenia eura na slovenský automobilový priemysel: porovnanie s ČR
 (Michal Koreis)

2017, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//mq8f4q// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Automobilový priemysel a investičné prostredie Slovenska
 (Samuel Ivan)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/45697 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Japonský automobilový priemysel: trendy a problémy
 (Marcell Vysztavel)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/40869 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Európsky automobilový priemysel so zameraním na Nemecko v pokrízovom období
 (Peter Greif)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/54341 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Stanovenie hodnoty podniku zameraného na výrobu pre automobilový priemysel
 (Monika Humená)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117884 | Ekonomika a management / Ekonomika podniku | Theses on a related topic

Vplyv ropných šokov v 70. rokoch na automobilový priemysel USA
 (Marián Líra)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/30010 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářské a politické dějiny | Theses on a related topic

Rozšírenie implementácie štatistickej regulácie procesu u dodávateľa pre automobilový priemysel
 (Jakub Zliechovec)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81872 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Theses on a related topic

Vybrané problémy vplyvu globalizácie na český automobilový priemysel
 (Marek Fedor)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/25395 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Automobilový priemysel - rast počtu modelov automobilov a jeho dopad na vybrané ekonomické veličiny u výrobcov automobilov
 (Petra Hlačinová)

2007, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/2781 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)