Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Senior

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Fyziologické změny oka spojené se stárnutím
 (Zuzana Smrčková)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/epvmb/ | Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie | Theses on a related topic

Změny v elektronické komunikaci se státní správou spojené se vznikem datových schránek
 (Jolana Černá)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8862 | Specializace v pedagogice / Sociální komunikace v neziskovém sektoru | Theses on a related topic

Živnostenské podnikání a jeho změny spojené se vstupem České republiky do Evropské unie
 (Martin Novosád)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Management organizací | Theses on a related topic

Strategie vyrovnávání se se ztrátou zaměstnání u osob v pozdní fázi kariéry
 (Jana Korčáková)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dll1b/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Poplatky spojené se studiem dle zákona č. 111/1998 Sb.
 (Jaroslav Franěk)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bkzq7/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Problematika stárnutí osob s mentálním postižením v sociální službě chráněné bydlení
 (Anežka Primásková)

2020, Diplomová práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6419 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální situace a soběstačnost seniorů odcházejících do pobytové sociální služby
 (Šárka CIESLAROVÁ)

2016, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ki2leq// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Sociální služby na venkově v jihozápadním zázemí Brna
 (Petr Polívka)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//x14zrn// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Komparace systémů sociální péče v České republice a Spolkové republice Německo v kontextu stárnutí populace
 (Mikuláš Křepelka)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x1scm/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Postoj k dobrovolnictví seniorů v organizacích poskytujících sociální služby
 (Marcela Navrátilová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f3mjh/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)