Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ict

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Využití Green ICT praktik při inovaci ICT ve veřejné správě
 (Michal Čečák)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/z5z2e/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Theses on a related topic

Vliv ICT na atraktivnost výuky a ICT dovednosti žáků
 (Pavel KOKORUDA)

2021, absolventská práce CŽV, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//7h9lp2// | Koordinace v oblasti ICT - studium k výkonu specializovaných činností / | Theses on a related topic

ICT ve vzdělávání pod tlakem informační společnosti. Zavádění ICT do vzdělávacích systémů
 (Tomáš Punar)

2008, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lth76/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Management of IS/ICT with focus on ICT services outsourcing
 (Michal Šebesta)

2010, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52838 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Model zralosti Green ICT jako východisko při zavádění Green ICT praktik v malých a středních podnicích
 (Petr Mlejnek)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/34938 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Návrh ICT infrastruktury pro optimální řešení úkolů v podniku
 (Natálie Sušková)

2020, Diplomová práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/g09hl/ | Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika | Theses on a related topic

ICT ve výuce ruštiny (výukové metody a využití ICT při realizaci ŠVP na základních a středních školách)
 (Martina PETŘÍKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//j7ohf3// | Učitelství pro základní školy / AJ-RJ | Theses on a related topic

Začínající učitel a ICT
 (Michal Rambousek)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yb5vn/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Využití ICT ve vzdělávání interními lektory ve firmě
 (Jiří Káčerek)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cwtwq/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující rozhodování o investicích do IS/ICT
 (Lenka Dobešová)

2022, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b8y29/ | Systémové inženýrství a informatika / Podniková informatika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)