Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Downův syndrom

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Pracovní uplatnění znevýhodněných občanů,
 (Lucie Sůsová)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//dpwn8c// | 72-32-N / 01 Sociální práce | Theses on a related topic

Determinanty pracovního uplatnění osob s duševním onemocněním v sociální firmě
 (Hana Červenková)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i10or/ | Učitelství pro střední školy / Speciální pedagogika | Theses on a related topic

Příprava osob se zdravotním postižením na pracovní uplatnění v sociálním podniku
 (Dominika Židů)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ww11cm// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně-sociální pracovník | Theses on a related topic

Vzdělávání, volnočasové aktivity a pracovní uplatnění osob s mentálním postižením v sociálních službách v regionu Znojmo
 (Šárka Gambasová)

2012, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x86n5/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Připravenost klientů zařízení sociální péče pro jejich pracovní uplatnění
 (Pavlína Pilařová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cay00/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Kvalita pracovních míst a profesní uplatnění sociálních pracovníků na trhu práce okresu Blansko
 (Renata Kučková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pk2im/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Survey for community planning of social services in the administrative district of the municipality with extended competence Olomouc
 (Michal Pytlíček)

2015, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rk863v// | Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions | Theses on a related topic

Education of Workers in Social Services-Comparative analysis of day care centres in Finland and Czech republic
 (Veronika GIMECKÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9xy3mu// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic