Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Klíčová slova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Evaluation of Pupils with Specific Learning Difficulties in English Langugage Teaching
 (Marie Vlková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ebi50/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Assessment of pupils with SLD in foreign language classes
 (Lucie Havlišová)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/usnx2/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Rozvoj komunikačních dovedností u žáků s poruchami autistického spektra s využitím Edukačně-hodnotícího profilu
 (Lucie Šťastná)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ri5jd/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Komunikační dovednosti žáků s PAS
 (Kateřina Vítů)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zsa12/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Sociální dovednosti žáka s poruchou autistického spektra a jejich rozvoj
 (Petra Koutná)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kr2a3/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy | Theses on a related topic

Grafomotorické dovednosti u žáka s narušenou komunikační schopností
 (Anna Hvězdová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dvm6r/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Sociální dovednosti žáků s mentálním postižením
 (Lenka Michalíková)

2017, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//vpjemr// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Sociální dovednosti žáků s mentálním postižením
 (Dita Nondková)

2018, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//cplmxq// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Analýza dovedností žáků s vývojovou dysfázií ve 3. ročníku ZŠ logopedické
 (Barbora Majerová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l2rl4/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Důstojnost člověka s mentálním postižením: L Arche jako inspirace pro praxi sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením v České Republice
 (Katarzyna Krzywoń)

2017, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13761/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)