Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mentální retardace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Psychomotorická terapie osob s těžšími formami mentální retardace
 (Monika KUNDRÁTOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//gqcmso// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Problematika dětí s mentální retardací - Downův syndrom
 (Lucie ŠIMÍČKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8n23zy// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku | Theses on a related topic

Rozvoj komunikačních dovedností u žáků s lehkým a středním stupněm mentální retardace z pohledu asistenta pedagoga
 (Lenka KAVALCOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4osxs3// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky | Theses on a related topic

Působení arteterapie na osoby s mentální retardací se zaměřením na terapii hlínou
 (Jarmila Alžběta Keršnerová)

2007, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nf59e/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Logopedická intervence u dětí se středně těžkou mentální retardací
 (Jana Michlíčková)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gqtcg/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Možnosti psychoterapie u mentálně postižených dětí se zaměřením na Downův syndrom
 (Libuše Špičáková)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB444 | Speciální pedagogika / Výchovná práce ve speciálních zařízeních | Theses on a related topic

Canisterapie a svět dětí
 (Kristýna AUGUSTINOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//k883hc// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

Hra jako prostředek vzdělávání, integrace a naplnění volnočasových aktivit dětí se zrakovým postižením
 (Jana Machálková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l3gm4/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Hra pro děti se zrakovým postižením
 (Michaela Alves Gloria de Oliveira)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c6nwz/ | Specializace v pedagogice / Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Hra a hračka jako prostředek rozvoje dítěte se zrakovým postižením
 (Marie PAVELKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//m7a3fz// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)