Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

transformujici se ekonomiky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vývoj institucionálního prostředí transformujících se ekonomik Východního bloku
 (Štěpán Mikula)

2016, Disertační práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/guxiw/ | Hospodářská politika a správa (čtyřleté) / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Skupina Světové banky a její podpora podnikání v transformujících se ekonomikách
 (Petr Blaschke)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//nnkj5l// | Ekonomika a management / Ekonomika a management mezinárodního obchodu | Theses on a related topic

Instituce a transformující se ekonomika České republiky
 (Lucie Řibřidová)

2006, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/psv0w/ | Ekonomické teorie / Ekonomie | Theses on a related topic

Perspektivy ekologického zemědělství v transformujících se ekonomikách.
 (Veronika PAZDEROVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vqenve// | Geografie / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Silné a slabé stránky procesu transformace české ekonomiky na tržní ekonomiku
 (Petr Kaššák)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/n8q8y/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Vývoj a současnost ekonomiky Rumunska a jeho postavení v EU
 (Tatiana Matei)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/24147 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Transformace ekonomiky a kupónová privatizace
 (Zuzana Partlová)

2007, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/1480 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie | Theses on a related topic

Náklady a výnosy procesu privatizace v období transformace ekonomiky v ČSFR (ČR) od roku 1990
 (Kristýna Lochmanová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/36162 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic