Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Nezletilý

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Trestná činnost na úseku vloupání do bytů a rodinných domů a její vliv na společnost
 (Marek BRŇÁK)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//5xjp07// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Trestná činnost na úseku vloupání do objektů a její vliv na společnost
 (Marek BRŇÁK)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//u8iy1v// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Korupční trestná činnost příslušníků Policie České republiky
 (Kateřina Hlaváčová)

2019, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eln5t/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Trestní právo | Theses on a related topic

Trestná činnost páchaná na dětech
 (Tereza Haraštová)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h2lfs/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Patologické jevy ve společnosti a působení veřejné správy (trestná činnost děti do 15ti let)
 (Lucie Tiefenbachová)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xn0z6/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Trestná činnost mladistvých
 (Martina Šuldová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/o64fh/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Trestná činnost úředních osob v rámci státní správy a územní samosprávy
 (Marcela Trčková)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/k53ww/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Život na okraji? Trestná činnost poddaných na velkostatku Česká Kamenice koncem 18. a v první polovině 19. století s důrazem na ženskou kriminalitu
 (Jana ŠŤASTNÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qplpnh// | Historické vědy / Historie (jednooborové) | Theses on a related topic

Trestná činnost mládeže
 (Martina Bauerová)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fxrxi/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Pomoc obětem trestné činnosti jako zájmový potencionál vybraného segmentu pomáhajících profesí
 (Andrea VOLÁROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lcr514// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)