Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

životní minimum

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 33 theses)
Vliv zákona o kybernetické bezpečnosti na životní cyklus informace ve veřejné správě
 (Petr Cafourek)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yspo7/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Přístup k informacím o životním prostředí
 (Ivana Honzová)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ya45u/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Proces zkvalitňování legislativy EIA – zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v České republice
 (David Benda)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/e8i9f/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Přístup k úředním dokumentům v kontextu práva na informace o životním prostředí
 (Jan DOBEŠ)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//t9nwri// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Životní a existenční minimum - vývoj a význam
 (Barbora Mžiková)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v8x8n/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Veřejná služba a její pojetí před sociální reformou a po 01.01.2012
 (Martin SÝKORA)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tfej7v// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Sociální zajištění a životní úroveň žen na mateřské a rodičovské dovolené v ČR
 (Lada JÍLKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5nkk53// | Sociální péče / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Hmotná nouze a výkon dobrovolnické a veřejné služby na Kroměřížsku
 (Ivana ZLÁMALOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mqs4e2// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Josef Polášek a otázka moderního bydlení. Nájemní dům Dr. Karla Pury a Drahomíry Purové, Údolní 27, Brno
 (Veronika Jelínková)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a441g/ | Humanitní studia / Dějiny umění | Theses on a related topic

HMOTNÁ NOUZE JAKO MODERNÍ SYSTÉM POMOCI A AKTIVIZUJÍCÍ A MOTIVAČNÍ NÁSTROJ K ŘEŠENÍ PŘÍČIN A NÁSLEDKŮ CHUDOBY
 (Iveta ŽIŽKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//octrgm// | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 33 theses)