Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Česká republika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Socioekonomický význam rodiny a trendy v rodinném chování obyvatel České republiky a Slovenska
 (Petra Rousová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51331 | Kvantitativní metody v ekonomice / Sociálně ekonomická demografie | Theses on a related topic

Rodinná politika v České republice a Slovenské republice
 (Dana PUDILOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//68drzs// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Postavení profesionálního pěstouna v legislativě České republiky, Slovenska a Velké Británie
 (Kateřina Kociánová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n5xjz/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Vývoj sociální a rodinné politiky v České republice a Slovenské republice
 (Petr Dvořák)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fqunb/ | Humanitní studia / Politologie | Theses on a related topic

Územná štúdia zástavby vo vymedzenej lokalite v obci Čierne - Slovenská republika
 (Matej Štetiar)

2011, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88918 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic

Porovnání vybraných rodinných dávek, porodné, rodičovský příspěvek a přídavek na dítě mezi Českou republikou, Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Německo.
 (Markéta BOŽOVSKÁ)

2012, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nc9ns2// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Politika soudržnosti Evropské unie a Česká republika
 (Martina Domanská)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/qyufl/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Imigrační politika České republiky se zaměřením na integraci cizinců a formy jejich pobytu
 (Michael Smolka)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/wg7mo/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Kulturní politika Francie a Česká republika
 (Jarmila Huterová)

2015, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//n72a82// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

Integrační politika České republiky v kontextu Koncepce integrace cizinců od roku 2011
 (Kateřina Nováková)

2017, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13801/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)