Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

glukopyranosa

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Analytické přístupy ve výzkumu a vývoji proteinů zapojených v cytokininovém hormonálním systému rostlin
 (Pavel Klimeš)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p0158/ | Chemie (čtyřleté) / Analytická chemie | Theses on a related topic

Vývoj, automatizace a miniaturizace metod pro charakterizaci proteinů
 (Pavel Klimeš)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xtc4b/ | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Glukosylace 4-hydroxychinolin-2(1H)-onů - cesta k analogům některých biologicky aktivních derivátů chinolinu
 (Roman KIMMEL)

2010, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//t01kom// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic