Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Narušená, komunikační, schopnost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 33 prací)
Logopedická intervence u dětí předškolního věku s vývojovou dysfázií
 (Petra Koubová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z15o6/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Logopedická intervence u jedinců s Downovým syndromem
 (Marie Mazáčová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jjpba/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Logopedická intervence v rodinném prostředí
 (Nikola Oujezdská)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k4xh4/ | Matematika / Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Výuka anglického jazyka u žáků se souběžným sluchovým a mentálním postižením na ZŠ pro sluchově postižené
 (Žaneta Petraturová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ml9ux/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Ergoterapie u klienta s kombinovaným postižením (mentální a sluchové vady).
 (Kateřina ISZWOROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bk9j9j// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Práce na příbuzné téma

Školní zralost dětí se sluchovým postižením
 (Adéla Ďásková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yx5mc/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Školní zralost dětí se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich následný školní vývoj
 (Dana Dušková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wb3s5/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Školní zralost dětí s kombinovaným postižením
 (Aneta STANIEKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//baauza// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Školní zralost dětí s vícečetným postižením.
 (Věra FLACHSOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//x282ql// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Školní zralost a připravenost dětí s poruchami binokulárního vidění
 (Denisa JUSKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//a6gsk9// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 33 prací)