Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Matematický slovník jako pomocný studijní materiál
 (Michal Novák)

2007, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lv3y2/ | Matematika / Učitelství matematiky pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Zvýšení kvality 3D rekonstrukce využitím předpokladů o scéně
 (Radka Pospíšilová)

2008, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y9pn5/ | Informatika / | Práce na příbuzné téma

Vytvoření metodiky pro vyhodnocení tvarových odchylek rotačního strojírenského výrobku
 (Jiří VÍT)

2019, Disertační práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4qmmzq/B90324_Disertacn_prce_Vt_Ji.pdf/ | Strojírenská technologie / | Práce na příbuzné téma

Problematika 3D měření v praxi
 (Petr Hrabica)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mhba3k/Problematika_3D_mereni_v_praxi_-_Hrabica.pdf/ | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Problematika měření odchylek po obrábění na CMM
 (Kamil Olszar)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129460 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

CMM (Capability maturity model) a možnosti jeho využití
 (Valeria Kureneva)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/nes1f/ | Bankovnictví / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Studie aplikace CMM, RTG a CT měření
 (Nikola SKŘIVANOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//oemmqp// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění | Práce na příbuzné téma

Kontrola montážních přípravků s využitím CMM
 (Ladislav Šumský)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//n039zy// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vývoj metodiky a zkušebního artefaktu pro realizaci periodických zkoušek CMM
 (Jindřich Schreiber)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//4aw2o4// | Výroba a ekonomika ve strojírenství / | Práce na příbuzné téma

Návrh upínacího systému pro kontrolu dílů na CMM
 (Jakub Skořepa)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//c9xd09// | Výroba a ekonomika ve strojírenství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)