Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Adsorpční chování olovnatých iontů na alterovaném černém uhlí - vliv teploty
 (Petra VESELÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//sqb439// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Adsorpce kationaktivního tenzidu na uhlí
 (Jan POSPÍŠIL)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//smsdol// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Termodynamické aspekty teplotní závislosti adsorpce olova a fenolu z vodných roztoků na uhlíkatých látkách
 (Petra VESELÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//rutf7l// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Práce na příbuzné téma

Vliv poměru sorbent/roztok na sorpci kovů na uhlíkatých aerogelech.
 (Gabriela HOTOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//vspfff// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Adsorpční chování olovnatých iontů na alterovaném černém uhlí - vliv teploty
 (Petra VESELÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//sqb439// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Vliv kyselé aktivace bentonitu na sorpci vybraných kationtů
 (Anna STROMSKÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3tqdcy// | Chemie / Chemie - Geografie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Termodynamické aspekty teplotní závislosti adsorpce olova a fenolu z vodných roztoků na uhlíkatých látkách
 (Petra VESELÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//rutf7l// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Práce na příbuzné téma

Adsorpce a desorpce u aktivního uhlí v závislosti na teplotě
 (Jan Novák)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ifwe37// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Adsorpce organických barviv na uhlíkatých aerogelech
 (Vojtěch KALETA)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//hcoaa1// | Chemie / Učitelství Chemie - Biologie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Vliv teploty na adsorpci vybraných tenzidů na montmorillonitu
 (Tomáš KORBEL)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//uvw5sg// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)