Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Školní úspěšnost a specifická porucha učení dysortografie.
 (Petra PILÍKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bn0w5z// | Učitelství pro základní školy / NŠ-TV-C | Práce na příbuzné téma

Specifická porucha učení u dětí - dysgrafie
 (Iva Králová)

2013, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//m7yg1h// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Práce na příbuzné téma

ADHD - specifická porucha učení
 (Barbora Šimková)

2012, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//t009e4// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Práce na příbuzné téma

Specifické poruchy učení se zaměřením na dyslexii a dysgrafii, jejich nápravu a metody reedukace.
 (Adéla Janková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ikaw3/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Dysgrafie - předcházení problémům v psaní a péče o děti s dysgrafií
 (Eliška Tobrmanová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//w822ow// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro vychovatele | Práce na příbuzné téma

Reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie na 1. stupni základních škol
 (Petra JELÍNKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9hxsb6// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Dysgrafie a její reedukace
 (Martina VAVRLOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//y8x7ue// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Vliv dysgrafie na výtvarný projev žáka a užití výtvarných vyjadřovacích prostředků jako nástroje edukační podpory
 (Petra Martinková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vqy8i/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Žák se specifickými poruchami učení v edukačním procesu Pozorování žáka se SPU zaměřené na reedukaci dyslexie a dysgrafie
 (Hana ŠEJNOHOVÁ)

2011, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8qm2qf// | Teologie / Křesťanská výchova | Práce na příbuzné téma

Narušená grafická stránka řeči a možnosti její reedukace v České republice
 (Štěpánka NERGLOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3a1nqz// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - ortokomunikace | Práce na příbuzné téma