Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 5 6 » (celkem 60 prací)
Zhodnocení procesu individuálního plánování s uživateli nízkoprahových zařízení pro děti a mládež se zaměřením na uživatele od 6 do 14 let a romské uživatele v NZDM ZRNKO Charity Vsetín.
 (Katarína Šenkeříková)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13292/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Individuální plánování v praxi kurátora – zaměření na Liberecký kraj
 (Jaroslav Čermák)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cad9c/ | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

Kawa model při individuálním plánování s ohroženými dětmi v zařízení Dům tří přání
 (Tereza Kulhánková)

2015, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//8svash// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Individuální plánování v azylovém domě pro matky s dětmi v Litoměřicích v kontextu standardů kvality poskytování sociálních služeb.
 (Pavla ŠPAČKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//a59jik// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence + 2 sp. | Práce na příbuzné téma

Individuální plánování v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi v Charitě Valašské Meziříčí
 (Anna PAVELKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//144frs// | Sociologie / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Překážky sociálních pracovníků při participaci dětí na procesu vyhodnocování a individuálním plánování pomoci rodinám
 (Antonín Vozák)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8wy278// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Individuální plánování v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
 (Renata KADRNOŽKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6a2nou// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Mezioborová spolupráce sociálních pracovníků a dalších členů odborného týmu při intervenci ve vybrané organizaci
 (Marie Čeganová)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tjtzi/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Mezioborová spolupráce členů odborného týmu při intervenci zaměřené na děti předškolního věku.
 (Pavlína ZAVADILOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zw7eq6// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Práce na příbuzné téma

Šikana na středních odborných školách a na středních odborných učilištích
 (Petra SEDLÁKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//v73p5z// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 5 6 » (celkem 60 prací)