Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Řešení dopravní situace města České Budějovice ve vztahu ke stávající dopravní infrastruktuře
 (Ivana FIKLÍKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nzrlm7// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Práce na příbuzné téma

Hodnocení spolupráce složek integrovaného záchranného systému ČR při řešení letecké dopravní nehody na území Karlovarského kraje
 (Ladislav Zapf)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//gjgf1k// | Ekonomika a management / Bezpečnostní studia | Práce na příbuzné téma

Řešení systému regionální veřejné dopravy - případová studie Plzeňský a Jihočeský kraj
 (Kateřina Hadrabová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/40003 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Práce na příbuzné téma

Dopravní obslužnost v píseckém regionu
 (Marcel Brož)

2016, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8r3o8c// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma

Služba pořádkové policie a služba dopravní policie v rámci Policie ČR
 (Lukáš Soóky)

2009, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qt50i/ | Právní specializace / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Využití telematiky v oblasti dopravní obsluhy území
 (Stanislav Sucharda)

2009, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2chhci// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Modelování dopravní obsluhy vybraného území s použitím city lostistiky
 (Hana Císařová)

2012, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//c3g1j1// | Technika a technologie v dopravě a spojích / Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Management | Práce na příbuzné téma

Využití technických a kvalitativních standardů dopravy při řešení dopravní obsluhy území
 (Otto Pospíšil)

2010, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9sik8k// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma

Řešení dopravní situace města České Budějovice ve vztahu ke stávající dopravní infrastruktuře
 (Ivana FIKLÍKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nzrlm7// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Práce na příbuzné téma

Návrh projektu na zlepšení dopravní infrastruktury ve Zlínském kraji
 (Adéla Jarcovjáková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xwpfqw// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)