Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Mechanické vlastnosti vybraných moravských silicitů
 (Martin Moník)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jcb0l/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Lomová houževnatost a její zjišťování pro geomechanické hodnocení hornin a horninového masívu
 (Leona Vavro)

2014, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106656 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Vliv tloušťky zkušebního tělesa a teploty na lomovou houževnatost konstrukčních ocelí
 (Radomír Vlček)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81800 | Materiálové inženýrství / Diagnostika a design materiálů | Práce na příbuzné téma

Vliv chemického složení na výsledné hodnoty lomové houževnatosti materiálů používaných pro výrobu železničních kol
 (Gabriela Sečkařová)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109117 | Materiálové inženýrství / Diagnostika a design materiálů | Práce na příbuzné téma

Stanovení interlaminární lomové houževnatosti lepené spáry zatížené módem II při ohybové zkoušce
 (Alena Pešková)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//6257gx// | Nábytkové inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vliv „U“ vrubu na odhad lomové houževnatosti z výsledků penetračních testů.
 (Markéta Zounová)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114332 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma

Hodnocení lomové houževnatosti keramiky pro pancéřování
 (Jana Hederová)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101126 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Práce na příbuzné téma

Geometrie trhlin vzniklých pod povrchem keramických materiálů při hodnocení indentační lomové houževnatosti
 (Vladana Šamajová)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81831 | Materiálové inženýrství / Diagnostika a design materiálů | Práce na příbuzné téma

Mechanické vlastnosti vybraných moravských silicitů
 (Martin Moník)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jcb0l/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Tvrdost, mikrotvrdost, nanotvrdost - čisté kovy měřené metodou DSI
 (Jiří Dušek)

2008, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tjgzq/ | Fyzika (čtyřleté) / Mechanické vlastnosti pevných látek | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)