Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Biologicky, rozložitelné, odpady

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Vliv vermikompostu na vybrané vlastnosti půdy a rostlin
 (Lucie Dvořáčková)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5hhr8h/zaverecna_prace.pdf/ | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Vliv substrátu na produkci žížal Dendrobena veneta
 (Eva SCHMIDTMAJEROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yjpsia/BP-Schmidtmajerova.pdf/ | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Práce na příbuzné téma

Bioakumulace současně používaných pesticidů pro žížaly
 (Marek Trojan)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/epq0g/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Žížaly jako bioindikátor vybraných rekultivovaných ploch v okolí Mostu
 (Lucie Holceplová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137172 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Optimalizace metodiky stanovení metallothioneinů u žížaly Eisenia foetida
 (Nikol VLČKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//1qrazx// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Žížaly (Lumbricidae) jako bioindikátoři životního prostředí
 (Jaroslav Stenzel)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98391 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Ekotoxikologie půdních bezobratlých - žížaly roupice, chvostoskoci
 (Jitka Bezchlebová)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mqilb/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Žížaly v lesních ekosystémech
 (Veronika VAVŘÍČKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0r72b4// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Vliv enantioselektivity na příjem pesticidů žížalou
 (Marek Trojan)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w9i86/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Vliv vlastností reálných půd České republiky na přestup perzistentních organických polutantů do žížal
 (Markéta Svobodová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mz814/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)