Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Biologické čištění odpadní vody se zaměření na společnost Mondelez CR Biscuits Production s.r.o. v Lovosicích
 (Pavel PROCHÁZKA)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3mgok9// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Směsné houbové a bakteriální systémy biofilmů užívaných pro biologické čistění odpadních vod
 (Iveta HANUŠOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//rzxd74// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Biologické čištění odpadních plynů ve zkrápěných reaktorech
 (Luboš Zápotocký)

2016, Disertační práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//jbdpx7// | Biochemie a biotechnologie (čtyřleté) / | Práce na příbuzné téma

Odpadní voda a její čistění ve městě Prostějov, Česká republika
 (Marcel Čerňanský)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108210 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Biologické čištění odpadních vod
 (Lenka Plzáková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//01pp4y// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Práce na příbuzné téma

Biologické čištění průmyslových odpadních vod v Hexion Specialty Chemicals Sokolov, a.s.
 (František Přibyl)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86662 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Využití nanovláken při biologickém čištění odpadních vod
 (Bulgantamir Amartuvshin)

2016, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//xfv664// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Práce na příbuzné téma

Manažersko-ekonomický pohled na čištění komunálních odpadních vod na biologické čistírně odpadních vod v Novém Boru
 (Petr Kádě)

2010, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//08xsyl// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Čištění průmyslových odpadních vod
 (Iva Němcová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//owolt2// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Problematika biologického čištění odpadních vod v ČOV Český Těšín
 (Pavla Franková)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86605 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)