Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

p63

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Posouzení adheze a růstu kariogenních biofilmů na dentální restorativní aplikace
 (Lukáš Vacek)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yemi7/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Zvýšení adheze polypropylenových výstužných vláken k betonu pomocí nízkoteplotního plazmatu
 (Monika Fialová)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kvgmx/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Práce na příbuzné téma

Adheze mezi pryží a polypropylenovým trnem při výrobě hydraulických hadic
 (Jan Chrástecký)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128893 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma

Problematika adheze lepeného spoje s polyuretanovými lepicími systémy
 (Dominik Hejduk)

2019, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//4e7g8i// | Elektrotechnika a informatika / Elektronické informační a řídicí systémy | Práce na příbuzné téma

Vývoj experimentální metodiky stanovení adheze pryž-ocel při dynamickém únavovém zatěžování.
 (Ondřej Kotula)

2017, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//u6mwwu// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Práce na příbuzné téma

Termofilní bakterie kazící potraviny a jejich schopnost adheze
 (Jan Strejc)

2019, Disertační práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//mmoff6// | Biochemie a biotechnologie (čtyřleté) / | Práce na příbuzné téma

Adheze na rozhraní termoplast-kompozit u vstřikovaných dílů
 (Petr Křížek)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0lkvq9// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Testování adheze a bioaktivity titaničitých sol-gel povlaků
 (Nikola Lehovcová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//bfsdf6// | Syntéza a výroba léčiv / | Práce na příbuzné téma

Akceptace výsledků měření adheze u nátěrových systémů
 (Jiří Ošťádal)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4kx81j// | Zemědělská specializace / Provoz techniky | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)