Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

1p36

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Úloha proteinu p73 v embryogenezi a tumorigenezi nervové soustavy
 (Marta Nekulová)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xahlh/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Využití techniky MLPA (multiplex ligation probe amplification) při studiu geneticky podmíněných onemocnění u člověka
 (Eva Hladílková)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h82oe/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Práce na příbuzné téma

Genetické abnormality u pacientů s psychomotorickou retardací detekované pomocí molekulárně cytogenetických metod
 (Iva Slámová)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/glja5/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma