Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

3d rekonstrukce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Srovnání možností 3D fotogrammetrie a 3D skeneru při dokumentaci archeologických artefaktů
 (Vojtěch Nosek)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kl53e/ | Archeologie / | Práce na příbuzné téma

Array Tomography: Rekonstrukce 3D obrazu
 (Vladimíra Valíčková)

2020, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wqooo/ | Aplikovaná informatika / Zpracování obrazu | Práce na příbuzné téma

Rekonstrukce 3D tvarů ve fotometrickém stereu
 (Karel Chládek)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tzk5f/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Práce na příbuzné téma

Strukturní organizace domén lidské tyrosin hydroxylasy a její změny po vytvoření komplexu s 14-3-3 proteinem
 (Hana Nedozrálová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a5r9d/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Práce na příbuzné téma

Nasazení task-based runtime systému v 3D Fourierově rekonstrukci
 (Jan Polák)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yd64s/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Rekonstrukce 3D tvaru objektu využitím projekce strukturovaného světla
 (David Buček)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119131 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Rekonstrukce 3D tvaru movitého předmětu zvolenou technikou
 (Hana KUBÍČKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9i9i7g// | Geomatika / | Práce na příbuzné téma

Využití realtime 3D rekonstrukce a lokalizace ve virtuální realitě
 (Marek Římal)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//rwoqyr// | Otevřená informatika / | Práce na příbuzné téma

Detekce hran a 3D rekonstrukce na základě rozostření
 (Jakub Cmíral)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//pzhgzw// | Kybernetika a robotika / | Práce na příbuzné téma

3D rekonstrukce s časově proměnlivou geometrií
 (Čeněk Albl)

2018, Disertační práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//xvztbc// | Elektrotechnika a informatika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)