Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

afinita

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Parametry silového pole pro komplexy přechodných kovů: Supramolekulární vazebná afinita
 (Ivo Durník)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wo4jl/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Práce na příbuzné téma

Afinita reklamního sdělení pro vybrané cílové skupiny (případová studie působení reklamního sdělení na specifickou cílovou skupinu)
 (Denisa Hustolesová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/io2bj/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Práce na příbuzné téma

Afinita a kolineace
 (Ondřej Levák)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sjk65/ | Matematika / Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Magický realismus v české literatuře a jeho afinita s literaturou světovou
 (Andrea Starostková)

2006, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t6ext/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Agonisté ghrelinu s dlouhodobým účinkem: vazebná afinita a signalizace in vitro
 (Anna Botorková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//wkgnvw// | Syntéza a výroba léčiv / | Práce na příbuzné téma

Syntéza peptidů s potenciální afinitou k cholesterolu a studium jejich vazebné afinity v modelu buněčné stěny obsahujícím cholesterol
 (Aneta Nezmeškalová)

2020, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//5v2p36// | Chemie a analýza potravin / | Práce na příbuzné téma

Receptory se silnou afinitou k aniontům
 (Marie Chlubnová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/he2bu/ | Chemie / Chemie se zaměřením na vzdělávání Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení populační afinity na lebce člověka s využitím trojrozměrných virtuálních modelů
 (Kristýna Proksová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jt3bw/ | Antropologie / | Práce na příbuzné téma

Studium afinity DNA vazebných proteinů ke kvadruplexové DNA
 (Jana Surmová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fywxn/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Rozlišení DNA modifikované protinádorově účinnými komplexy platiny proteiny HMB: studie závislosti afinity na sekvenci DNA
 (Kateřina Chválová)

2006, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cvr5r/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)