Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

afinity

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Syntéza peptidů s potenciální afinitou k cholesterolu a studium jejich vazebné afinity v modelu buněčné stěny obsahujícím cholesterol
 (Aneta Nezmeškalová)

2020, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//5v2p36// | Chemie a analýza potravin / | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení populační afinity na lebce člověka s využitím trojrozměrných virtuálních modelů
 (Kristýna Proksová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jt3bw/ | Antropologie / | Práce na příbuzné téma

Studium afinity DNA vazebných proteinů ke kvadruplexové DNA
 (Jana Surmová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fywxn/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Dotblotové techniky pro porovnání afinity protilátek určených k imunoanalýze
 (Barbora Ospálková)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vfq3vp// | Speciální chemicko-biologické obory / Bioanalytik | Práce na příbuzné téma

Titrační kalorimetrie pro měření afinity protilátky s antigenem
 (Veronika Váňová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//03c1o0// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Rozlišení DNA modifikované protinádorově účinnými komplexy platiny proteiny HMB: studie závislosti afinity na sekvenci DNA
 (Kateřina Chválová)

2006, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cvr5r/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Mutageneze jako nástroj pochopení afinity a specifity lektinů z patogenních mikroorganismů
 (Jana Mrázková)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mngi9/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Možnosti stanovení afinity protilátek
 (Anna Honzová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ahaxsy// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Afinity / spřízněnost
 (Jolana LAŽOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3a5b9g// | Specializace v pedagogice / Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Hodnocení afinity oxidu uhličitého k pevným materiálům
 (Michael Machalla)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82000 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie paliv | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)