Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

aktivacni proces

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Porovnání účinnosti kaskádové a alternující aktivační nádrže na ČOV Nový Jičín
 (Jiří Pupík)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115607 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Získávání kinetických konstant pro potřeby modelování aktivačního procesu
 (Simona Mráčková)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//ehunhc// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Řízení množství dodávaného vzduchu do aktivační nádrže v závislosti na koncentraci amoniakálního a dusičnanového dusíku
 (Leona Zhánělová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97713 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s demencí
 (Miluška PUTÍRKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//npuwkz// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Modelování procesu vyfukování fólií pro nenewtonské kapaliny s využitím variačního počtu
 (Roman KOLAŘÍK)

2012, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0cvizu// | Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek | Práce na příbuzné téma

Vliv vybraných pracích a čisticích prostředků na inhibici aktivačního kalu
 (Vít Pavelek)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103293 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma