Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

aktivovany kal

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
Vliv vybraných faktorů na aktivovaný kal
 (Jana Vlačihová)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//m18wi5// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Podíl aktivovaného kalu v dosazovací nádrži na celkové zásobě kalu v aktivačním systému
 (Daniela Ryšková)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107842 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Analýza obsahu vybraných léčiv v čistírenských kalech a posouzení možnosti materiálové transformace čistírenských kalů
 (Anna Šebková)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vwibch// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Biodegradace vybraných kosmetických sloučenin v aktivovaném kalu
 (Eva Ringlová)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7sjo03// | Chemie a technologie potravin / Technologie tuků, detergentů a kosmetiky | Práce na příbuzné téma

Vliv ozonizace na složení aktivovaného kalu
 (Pavlína Kapustová)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129976 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Mikroskopický rozbor aktivovaného kalu z malých domovních čistíren
 (Petra Turčáková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129957 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Možnosti nanovláken jako nosiče pro preferenční růst specifických bakterií z aktivovaného kalu
 (Jan Paštika)

2018, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//bggv3p// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Práce na příbuzné téma

Aplikace metody FISH pro detekci vláknitých mikroorganismů Microthrix parvicella v aktivovaném kalu
 (Ludmila Rezková)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//84azhd// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Studium reologických vlastností aktivovaného kalu na ÚČOV Praha
 (Romana Salabová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//u5cpd4// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Vliv aplikace bioaditiva na vlastnosti aktivovaného kalu a biologické pěny v provozních podmínkách ČOV
 (Helena Havlíková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//4torxx// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)