Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

anaerobni a aerobni rozklad

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vznik, původ a úprava biologicky rozložitelných odpadů se zaměřením na bioplynovou stanici v Křižanech
 (Kateřina JENČOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xtkt8z// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu mikroorganismů na kvalitu a složení půd
 (Markéta Bouchalová)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75924 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Návrh sběru a svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro město Litoměřice
 (Jan MALÝ)

2010, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//u006xp// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma