Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

anaerobni fermentace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Anaerobní fermentace a sledování změn v profilu chlorogenových kyselin v kavárenském odpadu
 (Marie BOBKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ok11rw// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Bioplynové stanice - suchá anaerobní fermentace
 (Šárka Dvorníková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//t4nvgp// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Zrychlená suchá anaerobní fermentace v rotačním bioreaktoru
 (Aneta Davidová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136656 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Anaerobní fermentace rostlinné biomasy kontaminované radioaktivním spadem
 (Jana Růžičková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//ut5zrw// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Anaerobní degradace rostlinného materiálu s vysokým obsahem ligninu a její využití při bioplynových transformacích
 (Jana Řezníčková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eysjf/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Anaerobní čištění průmyslových odpadních vod
 (Anna Kohoutová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gk26j/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Anaerobní zpracování biologicky rozložitelných materiálů
 (Vojtěch Veškrna)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//dv2xq2// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Anaerobní metody v odpadovém hospodářství
 (Daniel Bula)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74704 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Vývoj metod pro analýzu odpadů z vinařské výroby a kontrolu jejich zpracování
 (Lukáš KUČERA)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wtymas// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Rozložitelnost plastů v aerobním a anaerobním prostředí
 (Zuzana Štachová)

2016, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//7gqqpg// | Technologie odpadů / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)