Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

asperger's syndrome

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Zkušenost ženy v partnerství s mužem s rysy Aspergerova syndromu
 (Denisa Sochorcová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vc2v3/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Etické dilema sociálních pracovníků při práci s dospívajícími s Aspergerovým syndromem
 (Eliška KAŠPAROVÁ)

2024, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//itdaiy// | Etika v sociální práci / | Práce na příbuzné téma

Práce s dětmi s Aspergerovým syndromem ve skupině účastníků dramatickovýchovné dílny
 (Kristýna Hrdličková)

2022, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/18192 | Dramatická umění / Dramatická výchova | Práce na příbuzné téma

Edukace dívky s Aspergerovým syndromem na základní škole
 (Alena Fojtíková)

2023, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/wd9mx/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Jedinci s Aspergerovým syndromem a jejich zkušenosti se zaměstnáním
 (Tomáš Bílek)

2021, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/v3qt9/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Práce na příbuzné téma

Specifika vzdělávání žáka s Aspergerovým syndromem na střední škole
 (Monika Žurková)

2023, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/z9uui/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Komunikačně-sociální kompetence speciálního pedagoga při práci s dětmi s Aspergerovým syndromem
 (Eva PISARIKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wgx6hp// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Specifika v edukaci dítěte s Aspergerovým syndromem na běžné mateřské škole
 (Veronika Tocháčková)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pc5cs/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Geografie znevýhodnění: autoetnografie života s Aspergerovým syndromem
 (Eva Kašparová)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tp7ci/ | Sociální geografie a regionální rozvoj / | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení práce s Pracovním sešitem na podporu komunikace u osob s poruchami autistického spektra
 (Dana Zemčíková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bk59z/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)