Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

bezpecnostni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Bezpečnostní systém ČR se zaměřením na soukromé bezpečnostní služby
 (Jiří Šmíd)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/s9qj4/ | Bezpečnostní management v regionech / | Práce na příbuzné téma

Soukromé bezpečnostní agentury a dobrovolnictví v bezpečnostní oblasti
 (Alžběta Vítová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/iviny/ | Bezpečnostní management v regionech / | Práce na příbuzné téma

Podpovrchové bezpečnostní ventily – významný bezpečnostní prvek ve vystrojení sond
 (Marek Klimesch)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141504 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Bezpečnostní politika a bezpečnostní audit vybraného podniku
 (Filip Kubicz)

2016, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114091 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Bezpečnostní audit a inovace bezpečnostní politiky informačních technologií ve firmě
 (František Podrazil)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1d2fs4// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Bezpečnostní průzkum,nástroj pro poznání a analýzu bezpečnostní situace\nl{}
 (Daniel BEDNÁRIK)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mrqtab// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU ve světle zahraničně-bezpečnostní politiky vybraných států.
 (Martin KOHÚT)

2015, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//b6rdf8// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy - britská a americká studia | Práce na příbuzné téma

Bezpečnostní a obranná politika Evropské unie: Bezpečnostní zásahy v Africe
 (Petra FOUKALOVÁ)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//sznrj2// | Politologie / Evropská studia se zaměřením na evropské právo | Práce na příbuzné téma

Vývoj bezpečnostní spolupráce Ruska a Čínské lidové republiky a její odraz ve společné zahraniční a bezpečnostní politice Evropské unie
 (Tereza Brodová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//psoz1z// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)