Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

biomass boiler.

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Porovnání parametrů vytápění v rodinném domě plynovým kondenzačním kotlem a kotlem na biomasu
 (Kristýna Suchoňová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114032 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Optimalizace provozu tepelné soustavy v kombinaci; kotel na biomasu a tepelné čerpadlo
 (Jaroslav Škrabal)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//5ppjfh// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Konstrukční úprava radiační části kotle na biomasu pro nový design klapky
 (Kristýna Kvapilová)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136940 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Návrh parního kotle na biomasu o výkonu 22 t/h páry
 (Filip Ďurčat)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109546 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Hodnocení provozu kotle na biomasu
 (Pavel Holík)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2t0z2q// | Zemědělská specializace / Provoz techniky | Práce na příbuzné téma

Hodnocení provozu kotle na biomasu z pohledu emisí
 (Monika Zbojková)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//81b3nl// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Konstrukční návrh pyrolytického kotle na spalování biomasy
 (David Onderka)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104765 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Kotle na biomasu – environmentální hlediska provozu
 (Jaroslav Míča)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/83001 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Využití tepla odchozích spalin u kotle na spalování biomasy
 (Marek Lukas)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88109 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Návrh ohříváku vody pro kotel na biopaliva
 (Marek Skočík)

2012, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94201 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)