Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

chip

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Aplikace lab-on-a-chip technologie v léčbě nádorových onemocnění
 (Adriana KAŠPÁRKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//se3cf8// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Remediace časopisu CHIP
 (Jan MATULA)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9hfddf// | Filologie / Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích | Práce na příbuzné téma

Analýza ChIp-čipů - současné metody a jejich porovnání na modelovém příkladu u nádorů.
 (Andrea Janotová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ubtbx/ | Biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Návrh a realizace rozšiřujícího modulu ADC a DAC pro kit Altera SoC (system on chip)
 (Jan Trpišovský)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//xy7wb0// | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika | Práce na příbuzné téma

Optimization of Sensor Chip Functionalization for Biological Interaction Analysis
 (Kristýna POSLEDNÍ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3zrsjk// | Biochemistry / Biological chemistry | Práce na příbuzné téma

Nanostruktury pro biosenzory a Lab-on-a-chip zařízení.
 (Petr AUBRECHT)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wdpj1l// | Aplikovaná fyzika / Aplikované nanotechnologie | Práce na příbuzné téma

Lab-On-Chip: Mikrofluidické systémy pro vícerozměrné separace
 (Klára Píchová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//p1d4kn// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Práce na příbuzné téma

Návrh a realizace rozšiřujícího modulu ADC a DAC pro kit Altera SoC (system on chip)
 (Jan Trpišovský)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//irkl6z// | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika | Práce na příbuzné téma

Formation of structured microparticles by means of a microfluidic chip
 (Zuzana Ruberová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//902yvb// | Inženýrství a management / | Práce na příbuzné téma

Analysis and Design of Metrics for Hardware Trojans
 (Dilip Kumar Dalei)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a9c8f/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií (angl.) | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)