Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

chodnik

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Analýza dopravní infrastruktury a tvorba pasportu pozemních komunikací (PPK) obce Křoví, jako podkladu pro přidělení dotačního titulu pro rekonstrukci komunikací a chodníků
 (Luboš Mencler)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/hdd13/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Transformace výroby montážních komponentů pro výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky na štíhlou výrobu.
 (Josef Turányi)

2017, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fssmek// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Nepravidelnost zlomů betonu, vrstvy asfaltu chodníků měst
 (Jan RYBÁK)

2016, Bakalářská práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//k416zy// | Výtvarná umění / Fotografie a intermediální tvorba | Práce na příbuzné téma

Návrh metodiky BOZP pro používání, údržbu a servis pohyblivých schodů, eskalátorů a pohyblivých chodníků
 (Martina Uhrová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100207 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Geodetické práce při rekonstrukci komunikace So 01 a chodníku So 02 na silnici II/471 Rychvald – Bohumín Záblatí.
 (Pavel Stanovský)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107963 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Údržba městských komunikací, chodníků a zeleně na území Prahy 4, 11 a 12
 (Lukáš Majer)

2014, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//t7qim7// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Práce na příbuzné téma

Návrh souboru strojních zařízení pro komplexní řešení údržby cest, chodníků a pro ošetřování zeleně na veřejných plochách ve vybrané obci.
 (Anna ŠNEJDAROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2ws76u// | Zemědělská specializace / Dopravní a manipulační prostředky | Práce na příbuzné téma

Manažerské rozhodování pro výběr nového dodavatele pro rekonstrukci chodníku v Jičíně
 (Veronika Hlavatá)

2015, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//4l16tn// | Systémové inženýrství a informatika / Regionální a informační management | Práce na příbuzné téma

Problematika výstavby příjezdových komunikací a chodníků v malých obcích
 (Martin Leden)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82576 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Práce na příbuzné téma