Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

chranene pracoviste

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Chráněná pracoviště pro mentálně postižené
 (Daniela Kužniarová)

2013, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//g63sox// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - učitelství | Práce na příbuzné téma

Chráněné bydlení a jeho vliv na kvalitu života klientů
 (Pavlína Habartová)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ej7aq/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Chráněné bydlení jako prostředek k sociální inkluzi osob s mentálním postižením
 (Martina TESAŘÍKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//yjz9bq// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Chráněné dílna jako podnikatelský záměr
 (Martin Haňavec)

2012, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5s6czf// | Ekonomika a management / Management podniku: Management malých a středních podniků | Práce na příbuzné téma

Problematika postavení pracovního asistenta v chráněné kavárně Bárka kafe v Ústí nad Labem
 (Danuše BARTOŇOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//cepamo// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Marketingová činnost neziskové organizace Diakonie CČE v chráněném pracovišti restaurace Klobouk
 (Tereza HODANOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7c92tq// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Dilemata pracovníků v přímé péči na vybraném pracovišti chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením
 (Olga Subjaková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pkxd0/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Projekt chráněné dílny
 (Vladimíra Bc. Plandorová)

2007, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/4641 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

Specifika pracovních rizik chráněných dílen
 (Lucie Dudová)

2021, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//tqscw1// | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Modernizace zabezpečovacího systému výcvikového pracoviště\nl{}
 (Veronika SVETLÁKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7po1bq// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma