Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

crispr

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Příprava a charakterizace buněčných linií geneticky editovaných pomocí CRISPR/Cas9 systému
 (Pavel Kopčil)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uk61h/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Celogenomový CRISPR/Cas9 screening pro určení genů schopných obnovení exprese CD20 a zlepšení účinnosti CD20 monoklonálních protilátek
 (Lenka Dostálová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hs0ct/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Práce na příbuzné téma

Mutageneze nekódujících RNA u multiformního glioblastomu pomocí metody CRISPR/Cas9
 (Matej Jasík)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a91vg/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Využití metody CRISPR pro manipulaci savčích buněk
 (Tomáš Gybeľ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a6de2/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Metoda CRISPR/Cas9 a její využití pro genetické modifikace kmenových buněk
 (Eliška Svobodová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o9d9n/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Rekonstituce CRISPR/Cas9 nukleázy in vitro
 (Kristýna Tučková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xt3j7/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Příprava CRISPR/Cas konstruktů pro deleci CRE1 promotoru v Arabidopsis thaliana
 (Andrea RADKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uch6ap// | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Vývoj reportérových buněčných modelů za použití CRISPR/Cas9 technologie
 (Kristýna VALÁŠKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//asolhp// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace metod tkáňových kultur řepky pro využití techniky Crispr/Cas9
 (Jan HARENČÁK)

2020, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//q25yeq// | Zemědělské inženýrství / Zemědělské biotechnologie | Práce na příbuzné téma

CRISPR/Cas9 gene editing in Drosophila melanogaster
 (Konstantin KALTENBÖCK)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5lhmu6// | Biochemistry / Biological Chemistry | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)