Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

deleni linie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Pokročilé vyhodnocení viditelnosti z linie
 (Vojtěch Lelek)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115469 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Tvůrčí linie v dílech Petry Hůlové
 (Eliška Lukaščíková)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fykw9/ | Humanitní studia / Český jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

1. Linie v kompozici a její využití v dramaturgii obrazu. 2. Audiovizuální dílo nebo tématický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., kamera.
 (Matěj PIŇOS)

2013, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ws1bq7// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Kamera | Práce na příbuzné téma

Přístupy pro diferenciaci embryonálních kmenových buněk do neurální linie
 (Petr Elsner)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r4nn9/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Fenotypová charakterizace nadexpresní linie profilinu 2 u Arabidopsis v podmínkách vybraných abiotických stresů
 (Veronika KAPUSTOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vdyz85// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Protiklad levice a pravice jako určující linie v moderní politice a jak jsme mu rozuměli v posledních dvaceti letech.
 (Antonín STEINBERGER)

2013, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//atylpp// | Humanitní studia / Humanistika | Práce na příbuzné téma