Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

diagnosticke biomarkery colorectal cancer

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Analýza PIWI-interagujících RNA u pacientů s kolorektálním karcinomem s využitím sekvenování nové generace
 (Karolína Štítkovcová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x6bny/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Využití sekvenování nové generace ve studiu mikroRNA u kolorektálního karcinomu
 (Zdeňka Kosařová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d1u0s/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Využití cirkulujících mikroRNA pro neinvazivní časnou diagnostiku kolorektálního karcinomu
 (Michaela Vyhňáková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b6gp2/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Identifikace a funkční charakterizace PIWI-interagujících RNA s diagnostickým, prognostickým a prediktivním významem u kolorektálního karcinomu
 (Karolína Štítkovcová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kxdge/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Funkční analýzy vybraných mikroRNA na modelu kolorektálního karcinomu
 (Klára Šrůtová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hf86n/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Studium mikroRNA v patogenezi kolorektálního karcinomu
 (Petra Vychytilová)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/opclw/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Práce na příbuzné téma