Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

disabilita

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Nevidomá zkušenost: disabilita jako asambláž a vztah mezi diskurzem, tělem a zkušeností
 (Hana Porkertová)

2017, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dq71v/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Práce na příbuzné téma

Vnímání sportu u osob s disabilitou chůze
 (Lucie JELÍNKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//f7kgsk// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Práce na příbuzné téma

Monitorování a podpora zdraví sportovců s mentální disabilitou organizovaných v Českém hnutí speciálních olympiád
 (Tereza SCHÖNBAUEROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xeqi8d// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Práce na příbuzné téma

Hra u dětí s disabilitou
 (Monika VAVRUŠKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//y2ah29// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Práce na příbuzné téma

Sexuální problematika klientů s mentálním postižením v ústavních zařízeních
 (Michaela PATEROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ai35gg// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Práce na příbuzné téma

Golfový výukový program zaměřený na děti a mládež se sluchovou disabilitou v rámci volnočasových aktivit
 (Lucie ČERMÁKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//a382ol// | Vychovatelství / Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví | Práce na příbuzné téma

Farmakoekonomická analýza roztroušené sklerózy v České republice
 (Anna Grishko)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70770 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Práce na příbuzné téma