Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dopravni prostredky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Studium fyzikálních vlastností chladicích kapalin pro dopravní prostředky
 (Michal Šťastný)

2020, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//d5o3sh// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Ochrana životního prostředí v dopravě | Práce na příbuzné téma

Vymezení fyzikálních vlastností výsledného mazacího oleje pro dopravní prostředky
 (Martin Pašta)

2017, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bb1ah2// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Práce na příbuzné téma

Význam odborné učebny ve výuce studijního oboru Dopravní prostředky na SOŠ
 (Lukáš Tunka)

2016, absolventská práce CŽV, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5u0ozr// | Studium v oblasti pedagogických věd / Učitelství odborných předmětů | Práce na příbuzné téma

Měření orientace končetin a přenosu sil v aplikacích pro dopravní prostředky
 (Šárka Mikolajková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116226 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Práce na příbuzné téma

Pozemní a letecké dopravní prostředky s možností autonomního provozu z hlediska kybernetiky a legislativy
 (Luboš Fedorovič)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5769 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - informatika, Učitelství pro 2. stupeň základních škol - etická výchova | Práce na příbuzné téma

Hodnocení vlivu biopaliv pro dopravní prostředky na životní prostředí
 (Antonín Šaral)

2017, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vgbwa7// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Ochrana životního prostředí v dopravě | Práce na příbuzné téma

Analýza motorových olejů pro dopravní prostředky instrumentálními metodami
 (Marie Sejkorová)

2014, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6gnf09// | Technika a technologie v dopravě a spojích / Dopravní prostředky a infrastruktura: Dopravní prostředky | Práce na příbuzné téma

Dopravní prostředky v účetnictví a daních
 (Eliška Čanková)

2011, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85766 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Práce na příbuzné téma

Nekonvenční dopravní prostředky v pražské městské hromadné dopravě
 (Jan Chylík)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/31908 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Moderní metody řízení pohonů pro dopravní prostředky
 (Robin VAIDIŠ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bni93d// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)