Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

druhy identifikaci

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Variabilita mitochondriální DNA ve vztahu k druhové identifikaci živočichů
 (Františka Suchá)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yp8vei// | Agrobiologie / Molekulární biologie a biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Metody a postupy využívané v kriminalistické identifikaci
 (Veronika Písařová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/mw10w/ | Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace | Práce na příbuzné téma

Použití MLST markerů pro identifikaci druhu a kmenů entomopatogenní houby Beauveria bassiana.
 (Nicole JÁNOVÁ)

2023, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cj1m0i// | Biologie / Klinická biologie | Práce na příbuzné téma

Molekulární markery pro druhou identifikaci entomopatogenních hlístic (Nematoda: Steinernematidae)
 (Lucie FAKTOROVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dszt9c// | Biologie / Biomedicínská laboratorní technika | Práce na příbuzné téma

Genetické markery pro identifikaci kultivarů brusnice chocholičnaté (Vaccinium corymbosum)
 (Monika BALAŽÍKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//kmoxry// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití molekulárních markerů k identifikaci komodit podléhajících úmluvě CITES
 (Veronika MYŠKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//n1wn00// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Práce na příbuzné téma

Expertní činnost při identifikaci vozidel
 (Martin RAŠKA)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//g95kxs// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Ezoterická identifikace, druhy, způsob identifikace, přístrojová identifikační technika, vývoj
 (Petr KOVÁČ)

2007, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//uq4yw3// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Fylogeneze evropských rodů čeledi Anthomyiidae (Diptera) s novými údaji o identifikaci, ekologii a rozšíření středoevropských druhů.
 (Olga Komzáková)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dwowl/ | Biologie (čtyřleté) / Zoologie | Práce na příbuzné téma

Porovnávání mitochondriální DNA pro identifikaci druhů
 (René Labounek)

2010, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//tyali3// | Biomedicínská technika a bioinformatika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)