Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dyslexia reeducation

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Účinnost reedukace dyslexie na 1. stupni ZŠ
 (Vít VESELÝ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//62tbwp// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Specifické poruchy učení se zaměřením na dyslexii a její reedukaci
 (Markéta Bláhová)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5754 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie na 1. stupni základních škol
 (Petra JELÍNKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9hxsb6// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Dyslexie a možnosti její nápravy u žáka na 1. stupni ZŠ
 (Monika Švejdová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4978 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Specifické poruchy učení se zaměřením na dyslexii a dysgrafii, jejich nápravu a metody reedukace.
 (Adéla Janková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ikaw3/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Žák se specifickými poruchami učení v edukačním procesu Pozorování žáka se SPU zaměřené na reedukaci dyslexie a dysgrafie
 (Hana ŠEJNOHOVÁ)

2011, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8qm2qf// | Teologie / Křesťanská výchova | Práce na příbuzné téma

Skupinová reedukace specifických poruch učení žáků 2. stupně ZŠ v pedagogicko-psychologické poradně
 (Dana Fialová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p12hp/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Možnosti reedukace specifických poruch učení v dyslektických kroužcích základních škol v okresu Břeclav
 (Monika Válková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mr93n/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Úroveň čtenářských dovedností a možnosti jejich rozvoje v 5. ročníku ZŠ ve speciální třídě pro děti s SPU
 (Alžběta Matoušková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wc7mr/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Výuka čtení žáků s dyslexií ve 2. a 3. ročníku základních škol v hlavním vzdělávacím proudu
 (František Pažourek)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rnjd8/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)