Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

educational career

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Rozhodování o vzdělávací a profesní dráze z pohledu žáků absolventských ročníků brněnských základních škol
 (Tereza Juříčková)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uvpsa/ | Pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Vzdělávací a profesní dráha romských policistů z jejich vlastního subjektivního pohledu
 (Aneta Macíková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wigng/ | Pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Vliv rodičů na rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze z pohledu středoškolských studentů připravujících se na pomáhající profese
 (Lucie Čuhlová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kkbyu/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Práce na příbuzné téma

Rozhodování romských žáků 9. třídy základní školy o jejich další vzdělávací a profesní dráze
 (Lucie Zástěrová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bwrr5/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Práce na příbuzné téma

Proměna role výchovného/kariérového poradce v ČR
 (Jiří Müller)

2022, Bakalářská práce, Institut vzdělávání a poradenství / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//1bclnb// | Specializace v pedagogice / Poradenství v odborném vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Výběr vzdělávací dráhy rodinou pro dítě se zdravotním postižením
 (Petra Karolína Rodová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xh9b0/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Vzdělávací a profesní plány žáků se specifickou poruchou učení
 (Jiří ORDELT)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//m9xc57// | Specializace v pedagogice / Pedagogika - Psychologie (negarantovaný rozvrh) | Práce na příbuzné téma

Vyšší sekundární vzdělávání jako mezník ve vzdělávací dráze
 (Sára Vokuličová)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5565 | Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - český jazyk a literatura, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Výuková opora pro volbu povolání u žáků s lehkou mentální retardací
 (Michal Kuneš)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e6vie/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy Učitelství občanské výchovy pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující volbu vzdělávací a profesní dráhy žáků SŠ
 (Soňa Koutňáková)

2022, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kq1dz3// | Sociální pedagogika / | Práce na příbuzné téma