Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

epiduralni anestezie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Epidurální anestezie a informovanost pacienta
 (Zuzana HOUDKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//iwkyif// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Možnosti anestezie a analgezie v peripartálním období
 (Petr Štourač)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zhjyl/ | Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté) / Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie | Práce na příbuzné téma

Komplikace regionální anestezie u císařského řezu
 (Dagmar SMĚŘIČKOVÁ KROUPOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rz0q1z// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Epidurální a celková anestezie při císařském řezu
 (Kristýna Ovesná)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//t7c0nt// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Obavy pacientů spojené s epidurální anestezií
 (Tereza Tesařová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//z0enjx// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Vznik a vývoj porodnické analgezie a anestezie
 (Věra HEKRLOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8bldyi// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Vývoj svodné anestezie a analgézie v Čechách i ve světě
 (Pavlína LEJNAROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//oyjz7z// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Informovanost pacientů o epidurální anestézii
 (Anetta Zezulková)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o0413/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Informovanost sester v péči o epiduralní katetr
 (Kristýna Kadlčíková)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/chjmx/ | Intenzivní péče / | Práce na příbuzné téma

Porovnání pooperační bolesti a soběstačnosti pacientek po regionální a celkové anestezii v souvislosti s císařským řezem
 (Nika Daňková)

2019, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//b7322s// | Specializace ve zdravotnictví / Perioperační péče v gynekologii a porodnictví | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)