Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

evolucni algoritmy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Genetické algoritmy v optimalizaci výrobních plánů
 (Petra Krátká)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xfc0r/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Práce na příbuzné téma

Evoluční algoritmy a herní situace
 (David Vondráček)

2023, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM7839 | Datová věda / | Práce na příbuzné téma

Support vector machines a evoluční algoritmy
 (Martin Ševčík)

2022, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/147507 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Evoluční algoritmy s využitím metody Novelty search
 (Adam Ulrich)

2021, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pbqo61// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Neuronové sítě a evoluční algoritmy pro videohry
 (Matyáš Horký)

2023, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//hyje39// | Informační technologie / Inteligentní systémy | Práce na příbuzné téma

Testovací a auto-evaluační framework pro evoluční algoritmy
 (Petr Kolář)

2022, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//47v5e6// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Evoluční algoritmy pro odhad parametrů modelů nelineární regrese
 (Paweł Santarius)

2023, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//6n6tv1// | Bioinženýrství / | Práce na příbuzné téma

Evoluční algoritmy pro ultrazvukovou perfúzní analýzu
 (Zuzana Hemzalová)

2021, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//cl3dp1// | Biomedicínské inženýrství a bioinformatika / | Práce na příbuzné téma

Evoluční algoritmy v návrhu konvolučních neuronových sítí
 (Filip Badáň)

2019, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//djmbr3// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Evoluční algoritmy pro ultrazvukovou perfúzní analýzu
 (Jana Kolářová)

2019, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//pz8krd// | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)