Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

fagova terapie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Testování účinnosti kombinované terapie antibiotik a bakteriofágů in vitro na kmeny Staphylococcus aureus
 (Jitka Paráčková)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hgesp/ | Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / | Práce na příbuzné téma

Porovnání účinnosti antibiotické a alternativní fágové terapie u klinicky významných stafylokoků
 (Natálie Hochmanová)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hb46z/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Molekulárně biologické aspekty bezpečnosti a účinnosti fágové terapie
 (Kristína Oremová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x915z/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Nové možnosti fágové terapie
 (David Bednář)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z37f9/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Synergický efekt antibiotik a bakteriofágů v terapii bakteriálních infekcí
 (Filip Křivák)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hbx8r/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Nové přístupy ve vývoji a ověřování bezpečnosti fágových terapeutik
 (Jiří Retek)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yvga7/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Bakteriofágy včelích bakteriálních patogenů a jejich praktické využití
 (Magdalena Uhlířová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ld8m7/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Nové metody hodnocení působení antibiotik na růstové vlastnosti terapeutických bakteriofágů
 (Eliška Kučerová)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x7ufs/ | Experimentální biologie živočichů a imunologie / Imunologie | Práce na příbuzné téma

Příprava mutant citlivých k polyvalentnímu fágu 812 u kmenů S. aureus pomocí transpozonové mutageneze
 (Pavel Vrána)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lyts2/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Monitorování rezistentních původců nozokomiálních infekcí rodu Staphylococcus a možnosti jejich terapeutického ovlivnění
 (Milada Dvořáčková)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xke4k/ | Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté) / Lékařská mikrobiologie a imunologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)